Jaunās reliģiskās kustības

Ticība kādai konkrētai reliģijai nav spiesta lieta, visbiežāk sajūta, ka esi kādas konkrētas reliģijas piekritējs, rodas tevī pašā. Tāpat nav noteiktas galvenās pasaules reliģijas, kurām cilvēkiem ir jātic. Tāpēc mūsdienās ir parādījušās daudz jaunas reliģiskas kustības, kuras nepieder vispārīgi līdz šim zināmajos virzienos. Tās ir pavisam jaunas mācības, jauni mērķi un iemesli, taču pats galvenais, kas vieno kopā jaunas reliģijas pārstāvjus paliek viens un tas pats – tā ir ticība kaut kam. Jaunākās reliģijas nereti mēdz pieiet pavisam citādākā ticības ceļā, piemēram, dziedināšana, meditācija, modernas zinātnes, taču dažas vēl joprojām atgriežas pie pagāniskām tradīcijām.

Jehovas liecinieki

Šīs jaunās reliģijas piekritēji tic Dieva esamībai un mācībai. Viņi tic, ka Dieva mācība ir vienīgā, uz ko var paļauties, cieši noraidot, piemēram, asiņu pārliešanu. Viņi neatbalsta valsts godināšanas dienas, karoga pacelšanu sērās un svētkos, himnas dziedāšanu valstij svarīgās dienās. Tāpat viņi nepiedalās valsts veidošanā, atturoties no vēlēšanām. Viss pasaulīgais Jehovas lieciniekiem šķiet bezvērtīgs, galvenais ir Dieva Dēls un Tēvs. Taču, viņi nesvin arī nedz Ziemassvētkus, ko citas reliģijas uzskata par Jēzus Kristus dzimšanu un Lieldienas, kas ir Jēzus Kristus augšāmcelšanās diena. Vienīgais, kam tic Jehovas liecinieki, ir nokļūšanai debesīs pie Jēzus Kristus. Katru nedēļu Jehovas liecinieki tiekas kopīgās telpās, lai studētu Bībeli un nodotos tās sludināšanai citiem cilvēkiem. Tiek izdalīti sludinātāji – pionieri, kas uz ielas uzrunā cilvēkus, pievēršot tos domām par Jēzu Kristu un viņu ticību, tāpat izdala brošūras, ko paši pagatavojuši.

Pēdējo dienu svētie

Šīs reliģijas piekritēji ir dziedniecības un cilvēka svētīšanas spēju piekritēji, piešķirot Svētā Gara svētītas dāvanas, uzliekot savu roku lūdzējam. Svētā Gara dāvanām ir liela nozīme reliģijas piekritēju vidū, it sevišķi tiem, kas stājas laulībā, jo, saņemot dāvanu no Svētā Gara, tā ilgst arī pēc aiziešanas viņsaulē. Šī ir samērā jauna mācība, kas dibināta 1830. gadā, Amerikā. Viņu ticības pamatā ir ne tikai Bībeles svētie raksti bet arī “Mormona grāmata”, “Mācība un derības” un “Dārgā pērle” teksti. Mormona grāmatas rakstu pamatā ir pestīšanas mācība, un, ka visi cilvēki pirms piedzimšanas ir dzīvojuši pie Dieva, tāpēc, tiem piedzimstot, tiek kristīti jaunai dzīvei, iegremdējot svētā ūdenī.

Dievturi jeb Neopaganisma piekritēji

Laikā, kad 19. gadsimtā cieši sāka pētīt senču parašas un ticību svētajiem dieviem, aizsākās nacionālā kustība ko dēvē par Neopagānismu. Šāda reliģija ir izplatīta Latvijas robežās, jo atbalsta latviešu mitoloģijas un folkloras liecības. Tās galvenie pielūgsmes objekti ir Dievs (radītājs un visa sākums), Māra (visu materiālo lietu sākums) un Laima ( likteņa lēmēja un pasaules kārtības regulētāja). Šādas reliģijas idejiskums atspoguļojas latvju dainās. Ir mēģinājumi šo reliģiju izskaust, pat represējot tās piekritējus, tači ciešākie atbalstītāji atkal saveda kopā visus ticīgos.

Svami Satja Sai Baba

Šī jaunā reliģija ir izcēlusies 20.gadsimta vidū, par pamatu ņemot hinduisma ticību. Vispopulārākā tā ir Indijā, taču tas sekotāji apvienojas arī Amerikā un Eiropā. Ticības aizsācējs ir Satja Sai Baba, ko piekritēji uzskata par Dieva iemiesojumu un brīnumdari, taču noliedzēji – par krāpnieku un šarlatānu. Viņa dzimšanas dienā ir piepildījies kāds sens pareģojums, par indiešu svētā augšāmcelšanos. Mācības galvenie elementi ir patiesība, pareiza rīcība, miers visapkārt, un vardarbības izskaušana. Cilvēka dzīves galvenā jēga ir dzīvot vienotībā ar dzīvām radībām sev apkārt un uztvert Dievu kā reālu.