Svētākie svētki – Ziemassvētki

Ziemassvētki ir gada gaidītākie svētki, tie raksturo mieru, saticību un mīlestību. Šie svētki tiek svinēti gan reliģiskā nozīmē, gan arī nereliģisku ticību vadīti. Arī reliģijas dalās, kāda ir lielākā Ziemassvētku nozīme viņu ticībā. Visizplatītākā pasaules reliģija ir kristietība, un šīs reliģijas piekritēji svin šo dienu ar īpašu mīlestību – mīlestību pret Jēzu Kristu, kurš piedzima šajā dienā.

Nav viena konkrēta datuma, kad ir dzimis Jēzus Kristus, tāpēc datumi mēdz atšķirties dažādās reliģijās. Vēstures laikā dienas, kad dzimis Jēzus Kristus, ir mainīgas. Ēģiptē 3. gadsimtā šī svētā diena bija 25. marts, Austrumu baznīca uzsvēra 28. martu, savukārt pirmie astronomi 6. gadsimtā, kas komētas nokrišanu Zemes tuvumā piesaistīja Betlēmes zvaigznei, lika atzīmēt 17. jūniju kā Kristus dzimšanu. Šobrīd kristiešiem, kā arī cilvēkiem, kas nav pievērsušies kādai konkrētai reliģijai, pieņemts Ziemassvētkus svinēt 25. un 26. decembrī. Pareizticīgie (kas arī ir kristieši) šos svētkus atzīmē janvāra pirmajā nedēļā, pēc svētā Jūlija kalendāra, 6. – 8. janvārī. Pirmie kristieši, kas sāka atzīmēt šos svētkus bija Romas katoļi. 274.gadā Romas imperators ieviesa svētku datumu tieši 25. decembrī, ko atzīmēja visa valsts. Sākotnēji tas gan bija par godu neuzvaramajam Saules dievam, taču vēlāk tika pārdēvēta kā Kristus dzimšanas diena. Šobrīd ļoti cieši ir savienojusies gan reliģijas piekritēju, gan pagānu Ziemassvētku svinēšana. Reliģiskie cilvēki vēl joprojām svin to par godu Dievam, taču pagāni mēdz pielūgt Zemes dievus un vadīties pēc senču parašām, jo, patiesībā, svētku eglītes nešana un pušķošana ir sena senču tradīcija, kas godina aizsaulē aizgājušos.

Ziemassvētku eglīte, pirmo reizi tika pušķota Latvijā, un ļoti strauji paraša aizgāja tieši Eiropas valstīs. Koku dekorēšana ir viens no pagānu rituālu galvenajiem elementiem. Kristieši šo parašu ir pārņēmuši tieši no pagānu rituāliem, arī savos godināšanas svētkos izrotājot egli, kas simbolizē mūžīgu dzīvību. Eglītē tiek iekarināti eņģeļu dekori, zvaigznes un sveces, kas rada mieru un ticību. Jebkura sveces liesma, kas tiek iededzināta Ziemassvētku laikā ir kā svētība Jēzum Kristum.

Nedēļa pirms Ziemassvētku vakara, tiek dēvēta par Adventes laiku. Tas ir kluss gaidīšanas laiks, kurā katru svētdienu vainagā katrā mājā tiek aizdegta svecīte. Adventes ir laiks, kad cilvēki logos iededz pēc iespējas vairāk gaismu – ar svecīšu vai spuldzīšu palīdzību. Reliģiski cilvēki to saista ar Bībeles rakstiem – pavadot visas klusās nedēļas gaismas ieskautiem, tie gaida lielo Gaismas dzimšanu. Četras svecītes tiek iestiprinātas Adventes vainagā, kas ir veidots no egļu zariem. Zaļās skujas un vainaga apaļā forma ir kā mūžības simbols. Kristieši uzskata, ka svecēm, kas ir ievietotas vainagā ir jābūt tieši violetā krāsā, jo tā raksturo cerības un ciešanas. Gaidot Ziemassvētku vakaru, katru svētdienu Baznīcās notiek īpaši tematiski dievkalpojumi.

Pašās Ziemassvētku dienās, Pirmajos un Otrajos Ziemassvētkos, reliģijas piekritēji dodas uz baznīcu, lai svinīgi noklausītos svētvakara dievkalpojumu. Baznīcas tiek īpaši dekorētas šiem svētkiem – viss tiek saistīts ar balto šķīstības krāsu. Īpaši tiek izceltas svētbildes ar Jēzus Kristus dzimšanas vietas attēlojumiem, Betlēmes kūtiņas ainām. Dievkalpojuma laikā tiek dziedātas dziesmas, kā “Klusa nakts, Svēta nakts”, “Jūs, bērniņi, nāciet” un citas, muzikālā ērģeļu pavadījumā. Dievkalpojuma beigās svinīgi tiek iededzinātas baltas svecītes, esot lielā un svētā brīža gaidīšanā. Šīs dienas ir, viennozīmīgi, visplašāk apmeklētākās dievkalpojumu dienas baznīcās.

Svētākie svētki – Ziemassvētki

Kristietība

Reliģija mēdz dalīties dažādos veidos, taču pamats ir viens: cilvēki tic kādam spēkam, ka tas padarīs dzīvi labāku un atvieglos visas rūpes. Lielākā pasaules reliģija, kura vieno savu atbalstītāju vidū gandrīz vienu trešdaļu no visiem pasaules iedzīvotājiem ir kristietība. Lai kļūtu par kristieti, cilvēks ir jāsvēta reliģiskā vietā – Baznīcā.

Kristietība ir visas ticības pamatvirziens, taču tā vēl dalās trīs lielos apakš-virzienos: pareizticīgajos, protestantisma atbalstītājos un katolicismā.

1. Katoļu galvenais baznīcas vadītājs ir pāvests. Tieši Romas katoļu baznīca ir lielākā svētvieta, kas atbalsta šo reliģiju. Tās Dieva vietnieks uz zemes šobrīd ir Amerikā dzimušais pāvests Francisks. Šīs reliģijas pamatā ir svētie raksti Bībele, un galvenie pielūgsmes objekti ir Dievs, Marija un citi, kas ir miruši savas ticības labad.

2. Pareizticīgie ir ļoti līdzīgs virziens kā katoļi, taču tie par galveno neieceļ pāvestu, bet gan bīskapu. Piemēram, Krievijas Pareizticīgo baznīcā, augstākā amatpersona ir bīskaps. Pareizticīgiem ir svēti reliģiskie Jēzus Kristus un citu Bībeles personāžu portreti, ko dēvē par ikonām.

3. Protestantisms ir ticība, kas mēģina ieviest reformas jau kopš mūka Mārtiņa Lutera laikiem. Reformas mēģināja sašķelt Romas katoļu baznīcas ticību, uzskatot to par nepareizu. Protestantisma piekritēji, sludina Jēzu Kristu un viņa sniegto mācību, taču neiestājas ne Katoļu baznīcā, ne Pareizticīgo baznīcā, jo neuzskata pāvestu vai bīskapu par augstākajiem Baznīcas mācības sludinātājiem. Pateicoties Mārtiņa Lutera uzsāktajām reformām, šāda virziena piekritējus mēdz saukt par luterāņiem.

Kristiešu ikdienas dzīve ir saistīta ar Dieva pielūgšanu, tēvreižu skaitīšanu. To var darīt jebkurā vietā, jūtot vajadzību pateikties Dievam. Baznīcās notiek dievkalpojumi, uz kuriem ir aicināti doties visi reliģijas piekritēji (tāpat arī tie, kuri paša iniciatīvā jūt vajadzību aiziet uz baznīcu). Dievkalpojumi visbiežāk notiek svētdienās, par ko arī liecina dienas nosaukums “svēta diena”. Dievkalpojuma laikā, Baznīcas vadītājs lasa Bībeles tekstus, stāstot saviem sekotājiem par Jēzus Kristus mācību. Baznīcās dzied Dieva sludināšanas dziesmas, visbiežāk kora un ērģeļu pavadījumā.

Nozīmīgākie svētki kristiešu vidū, kad tie izjūt īpaši ciešu saikni ar Dievu, ir Lieldienas, Ziemassvētki un Vasarsvētki.

Ziemassvētki ir īpaši svētki visiem kristiešiem, jo, pēc Bībeles datiem, tiek atzīmēta Jēzus Kristus piedzimšana. To svin 25. decembrī, neskaitot pareizticīgo baznīcu – viņi šos svētkus atzīmē no 6. – 8. janvārim. Svētais Ziemassvētku laiks sākas četras nedēļas pirms pašiem Ziemassvētkiem. Pēdējās četras nedēļas ir gaidīšanas laiks, pēc kurām sākas kristiešu liturģiskais gads. Šo gaidīšanu sauc par Adventes laiku, un kristieši, kā arī bieži vien citas reliģijas (un arī nereliģiozi cilvēki) atzīmē, katru nedēļas svētdienu mūžzaļā egļu vainagā iededzinot pa vienai svecei. Sveces raksturo Gaismu, kas nāks pasaulē pēc četrām nedēļām.

Lieldienas ir Kristus augšāmcelšanās laiks, ko atzīmē ar klusu un mierīgu nedēļu. Lieldienu klusā gaidīšanas nedēļa iedalās posmos: Pūpolu svētdienā (nedēļu pirms Lieldienām), Zaļā ceturtdienā, Lielā jeb Melnā piektdiena, kad Jēzus tika sists pie krusta, un Klusā sestdiena, kad Jēzus ķermenis tika guldīts kapā. Pēc šiem posmiem nāk pašas Lieldienas – “Lielā diena”, kad augšāmceļas Jēzus Kristus.

Vasarsvētki ir diena, kad Svētais Gars ir nolaidies pāri cilvēkiem, 50 dienas pēc Lieldienām. Viņš devis savu apgaismību un mācību saprasties vienam ar otru. Cilvēki Svēto Garu uzskata par Dieva dāvanu viņiem, par to, ka ir kopā ar viņu.

Kristietība

Jaunās reliģiskās kustības

Ticība kādai konkrētai reliģijai nav spiesta lieta, visbiežāk sajūta, ka esi kādas konkrētas reliģijas piekritējs, rodas tevī pašā. Tāpat nav noteiktas galvenās pasaules reliģijas, kurām cilvēkiem ir jātic. Tāpēc mūsdienās ir parādījušās daudz jaunas reliģiskas kustības, kuras nepieder vispārīgi līdz šim zināmajos virzienos. Tās ir pavisam jaunas mācības, jauni mērķi un iemesli, taču pats galvenais, kas vieno kopā jaunas reliģijas pārstāvjus paliek viens un tas pats – tā ir ticība kaut kam. Jaunākās reliģijas nereti mēdz pieiet pavisam citādākā ticības ceļā, piemēram, dziedināšana, meditācija, modernas zinātnes, taču dažas vēl joprojām atgriežas pie pagāniskām tradīcijām.

Jehovas liecinieki

Šīs jaunās reliģijas piekritēji tic Dieva esamībai un mācībai. Viņi tic, ka Dieva mācība ir vienīgā, uz ko var paļauties, cieši noraidot, piemēram, asiņu pārliešanu. Viņi neatbalsta valsts godināšanas dienas, karoga pacelšanu sērās un svētkos, himnas dziedāšanu valstij svarīgās dienās. Tāpat viņi nepiedalās valsts veidošanā, atturoties no vēlēšanām. Viss pasaulīgais Jehovas lieciniekiem šķiet bezvērtīgs, galvenais ir Dieva Dēls un Tēvs. Taču, viņi nesvin arī nedz Ziemassvētkus, ko citas reliģijas uzskata par Jēzus Kristus dzimšanu un Lieldienas, kas ir Jēzus Kristus augšāmcelšanās diena. Vienīgais, kam tic Jehovas liecinieki, ir nokļūšanai debesīs pie Jēzus Kristus. Katru nedēļu Jehovas liecinieki tiekas kopīgās telpās, lai studētu Bībeli un nodotos tās sludināšanai citiem cilvēkiem. Tiek izdalīti sludinātāji – pionieri, kas uz ielas uzrunā cilvēkus, pievēršot tos domām par Jēzu Kristu un viņu ticību, tāpat izdala brošūras, ko paši pagatavojuši.

Pēdējo dienu svētie

Šīs reliģijas piekritēji ir dziedniecības un cilvēka svētīšanas spēju piekritēji, piešķirot Svētā Gara svētītas dāvanas, uzliekot savu roku lūdzējam. Svētā Gara dāvanām ir liela nozīme reliģijas piekritēju vidū, it sevišķi tiem, kas stājas laulībā, jo, saņemot dāvanu no Svētā Gara, tā ilgst arī pēc aiziešanas viņsaulē. Šī ir samērā jauna mācība, kas dibināta 1830. gadā, Amerikā. Viņu ticības pamatā ir ne tikai Bībeles svētie raksti bet arī “Mormona grāmata”, “Mācība un derības” un “Dārgā pērle” teksti. Mormona grāmatas rakstu pamatā ir pestīšanas mācība, un, ka visi cilvēki pirms piedzimšanas ir dzīvojuši pie Dieva, tāpēc, tiem piedzimstot, tiek kristīti jaunai dzīvei, iegremdējot svētā ūdenī.

Dievturi jeb Neopaganisma piekritēji

Laikā, kad 19. gadsimtā cieši sāka pētīt senču parašas un ticību svētajiem dieviem, aizsākās nacionālā kustība ko dēvē par Neopagānismu. Šāda reliģija ir izplatīta Latvijas robežās, jo atbalsta latviešu mitoloģijas un folkloras liecības. Tās galvenie pielūgsmes objekti ir Dievs (radītājs un visa sākums), Māra (visu materiālo lietu sākums) un Laima ( likteņa lēmēja un pasaules kārtības regulētāja). Šādas reliģijas idejiskums atspoguļojas latvju dainās. Ir mēģinājumi šo reliģiju izskaust, pat represējot tās piekritējus, tači ciešākie atbalstītāji atkal saveda kopā visus ticīgos.

Svami Satja Sai Baba

Šī jaunā reliģija ir izcēlusies 20.gadsimta vidū, par pamatu ņemot hinduisma ticību. Vispopulārākā tā ir Indijā, taču tas sekotāji apvienojas arī Amerikā un Eiropā. Ticības aizsācējs ir Satja Sai Baba, ko piekritēji uzskata par Dieva iemiesojumu un brīnumdari, taču noliedzēji – par krāpnieku un šarlatānu. Viņa dzimšanas dienā ir piepildījies kāds sens pareģojums, par indiešu svētā augšāmcelšanos. Mācības galvenie elementi ir patiesība, pareiza rīcība, miers visapkārt, un vardarbības izskaušana. Cilvēka dzīves galvenā jēga ir dzīvot vienotībā ar dzīvām radībām sev apkārt un uztvert Dievu kā reālu.

Jaunās reliģiskās kustības